Monday, March 24, 2014

Pias Favoriter... Bästa Marina platser över hela Costa del Sol

Tack vare ett skönt medelhavsklimat och ett genomsnitt på 320 soldagar per år, lockar Costa del Sol världsomspännande seglare och båtentusiaster. Självklart innebär det att dessa 11 marinor är fantastiska, varje är unik på sitt sätt.Att välja topp 3 av Costa del Sols Småbåtshamnar är inte lätt, men här delar vi våra personliga favoriter ...Puerto BanúsNaturligtvis är denna småbåtshamn med 915 kajplatser ett välkänt turistmål och därför det mest självklara valet - Det har i genomsnitt 5 miljoner besökare per år! Det omgivande shoppingområdet omfattar bästa varumärken, barerna är "A"- listade kändisställen och restauranger serverar en fin blandning av internationella läckerheter. Den mest kända varaktigt bosatta är superyachten " Shaf " , som ägs av prins Salman Bin Abdulaziz Al - Saud, för närvarande försvarsministern för Saudiarabien .Exklusiviteten i Puerto Banús småbåtshamn matchas med rejäla prislappar på omgivande fastigheter. Det är oerhört svårt att hitta något för under 500.000 €. Men din investering belönas med året - runt boende - uthyrning som knappt påverkas under den lågkonjunktur som drabbat andra delar av Spanien så illa.För dem som vill njuta av de många fördelarna med Puerto Banús, rekommenderar vi Mimosas Puerto Banús

Detta fantastiska komplex är kanske en av de sista nybyggda fastigheterna någonsin som blir tillgängliga så nära till småbåtshamnen. Det ligger bara 200 meter från havet, för att inte nämna det livliga Banús unika livsstil.
CabopinoCabopino är en liten hamn, men den har en medfödd känsla av exklusivitet som nu är mycket eftertraktat av Costa del Sol´s turister och fastighetsägare. Detta är också en av de mest fantastiska sträckor av gyllene sand med ett fint urval av barer och restauranger.För dem som vill göra det bästa av Puerto Cabopino, rekommenderar vi Reserva Marbella .

Dessa fantastiska nya lägenheter är prissatta från endast € 129,000 - en bråkdel av kostnaden för Puerto Banús . Anläggningen har 2 utomhuspooler och en inomhuspool, gym , bar , restaurang , spelrum , 24h reception , jacuzzi , bastu och så mycket mer!
La DuquesaDen charmiga Puerto La Duquesa är belägen i de västligaste delarna på Costa del Sol. Därför ger det en särskild dragning till dem som arbetar eller ofta reser via Gibraltar. Den innehåller båtplatser för båtar upp till 20 m och har ett bra utbud av barer och restauranger.
Fastighetspriserna på den här sidan av Costa del Sol brukar vara mycket billigare. Vi rekommenderar Duquesa Residencial som ligger inom bara några minuters promenad från småbåtshamnen och ger goda kvalitets lägenheter 2 sovrum från 98.000 €.Marina platser är inte bara mycket eftertraktade av Costa del Sol´s egendoms köpare men ger alltid goda året runt hyresintäkter.För mer information om någon av Pias Favoriter, se www.blusuncosulting.com eller ring Pia direkt : +34 667 634 301

Friday, March 21, 2014

Best Marina Locations across the Costa del Sol

Pia's Preferred Selection....


Thanks to a beautiful Mediterranean climate and an average of 320 days of sunshine per year, the Costa del Sol attracts worldwide sailors and boating enthusiasts. Obviously that means that the 11 marinas are stunning, each unique in its own way.

Choosing the top 3 of the Costa del Sol’s marina locations isn’t easy, but here we share our personal favourites…


Puerto Banús


Of course this 915 berth marina is a renowned tourist destination and therefore the most obvious choice – It enjoys an average of 5 million visitors per year! The surrounding shopping area includes top brand names, the bars are “A” list celebrity hangouts and the restaurants serve a fine fusion of international delicacies. Its most famous long-term resident is the superyacht “Shaf”, owned by Prince Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, currently the defence minister for Saudi Arabia.

The exclusivity of Puerto Banús marina is matched with hefty pricetags on surrounding properties. It is extremely difficult to find anything for under €500,000. But your investment is rewarded with year-round occupancy – rentals were barely affected during the recession that hit other areas of Spain so badly.For those looking to enjoy the many benefits of Puerto Banús, we recommend Mimosas Puerto Banús 

This amazing development is perhaps one of the last new build developments to ever become available so close to the marina. It is located just 200 metres from the seafront, not to mention all of the hustle and bustle of Banús’ unique lifestyle.Cabopino

Cabopino is a small harbour but it has an innate sense of exclusivity that is now highly sought-after by Costa del Sol tourists and homeowners. This is also one of the most stunning stretches of golden sands with a nice selection of bars and restaurants.For those looking to make the most of Puerto Cabopino, we recommend Reserva Marbella.

These stunning new apartments are priced from just €129,000 – a fraction of the cost of Puerto Banús. The resort has 2 outdoor swimming pools and one indoor pool, gym, bar, restaurant, game room, 24h reception, jacuzzi, sauna and so much more!La Duquesa

The charming Puerto La Duquesa is situated to of the most westerly points of the Costa del Sol. Therefore, it offers a particular draw to those who work or frequently travel via Gibraltar. It includes moorings for boats of up to 20m and has a good variety of bars and restaurants.Property prices on this side of the Costa del Sol tend to be a lot more affordable. We recommend Duquesa Residencial which is located within just a few minutes walk of the marina and provides good quality 2 bedroom apartments from 98,000€.
Marina locations are not only highly sought-after by Costa del Sol property buyers but always provide good year-round rental income.

For more information on any of Pia’s preferred properties, view www.blusuncosulting.com or call Pia directly: +34 667 634 301


Wednesday, March 12, 2014

Pia sine favoritter ... Marbella Beach Complex


Det er overraskende vanskelig å finne gode strandeiendommer i Marbella - med mindre du er villig til å betale høye priser som disse eksklusive områder krever.

For eksempel, hvis du er ute etter en to roms bolig i den svært ettertraktede og meget elegant strandsiden av Golden Mile i Marbella, ville du slite med å finne noe for mindre enn €650.000.

Imidlertid er vi nå vitne til en bølge av nybygde komplekset som leverer noen svært interessante kjøps-muligheter.Den første til å fange oppmerksomheten til lokale og internasjonale investorer var Bahia Beach. Den nylig lanserte første fase av de tidligere ikke-gjennomførte objekter var tilbake på markedet i 2012. Disse svært luksuriøse beachfront leiligheter og Penthouse på New Golden Mile hadde opprinnelig koste mellom 500.000€ - 

900.000€. Alle eiendommer og omkringliggende anlegg er renovert og returnert tilbake på markedet og selges med 70% rabatt fra den opprinnelige kostnaden. Derfor var det ingen overraskelse at hele første fase av de 113 eiendommene ble utsolgt på bare ett par uker - en enestående hendelse i en fortsatt skjøre økonomier.

Den andre fasen av Bahia Beach er nå tilgjengelig Og selv om prisene har steget for å matche en mer stabil økonomi, så tilbyr dem fortsatt noen av de beste mulighetene med nye leiligheter og Penthouse med 1-3 roms leiligheter, som ligger i ett 5-stjernes kvartal fra kun 206.000€. Dette er trolig en av de beste salgs muligheter tilgjengelig akkurat nå.Ganske nylig har den amerikanske investerings fonden, RCS Spania også lanserte den fantastiske nylig ombygde resort på New Golden Mile i nærheten av den eksklusive fritids-kompleks ved stranden, Puro Beach og Laguna Village. Golden Beach er et unikt anlegg med enestående panoramautsikt over Gibraltar og Afrika. Lik som Bahia Beach, men mer økonomisk Golden Beach eiendommer, blir kjøpte opp raskt, så vi oppfordrer investorer til å handle raskt.


Også beliggende langs New Golden Mile er Horizon Beach. De samme utviklerne som solgte 114 off-plan leiligheter i 2013 på bare 11 måneder tilbyr disse flotte leiligheter på markedet. Horizon Beach er et lite og rolig kompleks med bare 36 leiligheter og Penthouse leiligheter med et evighetsbasseng og direkte tilgang til stranden. Prisene starter på 300.000€. Vi forventer ikke at de skal være tilgjengelige for lang.

Strandnære områder vil alltid være svært ettertraktet i Marbella og plass begynner å ta slutt. Hvis du er ute etter nye bygde eiendom med sjø-utsikt, anbefaler vi at du handle raskt for å få mest mulig ut av disse gode muligheter.

For mer informasjon om Pia's foretrukne leiligheter, gå inn på www.blusuncosulting.com eller ring Pia direkte: +34-667 634 301

Pia Karström driver Blu Sun Consulting - ett svensk eiendomsmeglerfirmaet som ligger i Benahavis, Marbella.

Friday, March 7, 2014

Pia’s Favoriter… Marbella Strand Komplex

Det är förvånansvärt svårt att hitta bra strand fastigheter i Marbella – om du inte, naturligtvis är beredd att betala dessa otroliga priser som dessa exklusiva områden kostar.

Till exempel, om du söker en 2 sovrums fastighet på den högt eftersökta och väldigt eleganta strandsidan av Golden Mile i Marbella, då får du svårt att hitta någonting för mindre än 650,000€.


Men vi bevittnar nu en våg av nybyggda komplex som erbjuder väldigt attraktiva inköps prospekt.  


Den första att ta uppmärksamhet av lokala och internationella investerare var  Bahia Beach. Den nylanserade första fasen av tidigare nödställda fastigheter var tillbaka på marknaden under 2012. Dessa mycket lyxiga strandnära lägenheter och takvåningar på Nya Golden Mile hade ursprungligen kostat mellan 500.000€ - 900.000€. Samtliga fastigheter och omgivande anläggningar är renoverade och åter tillbaka på marknaden och marknadsförs med 70 % rabatt från den ursprungliga kostnaden. Därför var det ingen överraskning att hela första etappen av 113 fastigheter sålde slut på bara ett par veckor - en aldrig tidigare skådad händelse i ett fortfarande känslig ekonomi .


Den andra fasen av Bahia Beach är nu tillgänglig. Och även om priserna har ökat för att matcha en stadigare ekonomi, så erbjuder dom fortfarande några av de bästa möjligheterna med nya 1-3 sovrums lägenheter och takvåningar, som ligger i ett 5 - stjärnigt kvarter från endast 206.000€. Detta är förmodligen en av de bästa affärsmöjligheter som finns just nu.


På senare tid, har Amerikanska Investerings Fonden, RCS-Spanien också lanserat den fantastiskt nyligen ombyggda resorten på Nya Golden Mile i närheten av den exklusiva strand klubbs komplexet, Puro Beach & Laguna Village. Golden Beach är en helt unik anläggning med oslagbar panoramautsikt över till Gibraltar och Afrika. Liknande Bahia Beach, men mer ekonomiska Golden Beach fastigheter, köps upp snabbt så vi uppmanar investerare att agera snabbt.Också beläget längs Nya Golden Mile är Horizon Beach. Samma utvecklare som sålde 114 off-plan lägenheter under 2013 på bara 11 månader erbjuder dessa vackra lägenheter på marknaden. Horizon Beach är ett litet & lugnt komplex bestående av bara 36 lägenheter och takvåningar med en infinity pool och direkt tillgång till stranden. Priserna börjar på 300.000€. Vi förväntar oss inte att de ska vara tillgängliga så länge till. 

Strandnära områden kommer alltid att vara högt efterfrågade i Marbella och utrymmet börjar ta slut. Om du letar efter en nybyggd fastighet med havsutsikt, rekommenderar vi att du agerar snabbt för att göra det bästa av dessa utmärkta möjligheter.

För mer information om Pia’s favorit fastigheter, gå in på www.blusuncosulting.com eller ring Pia direkt: +34-667 634 301

Pia Karström driver Blu Sun Consulting  – ett Svenskt fastighets mäklar företag beläget i Benahavis, Marbella.

Thursday, March 6, 2014

Pia’s Preferred… Marbella Beachfront Developments


It is surprisingly tricky to locate good beachfront property in Marbella – unless, of course you’re prepared to pay the incredible premiums that these exclusive locations demand.

For example, if you were to seek a 2 bed property on the highly sought-after and very elegant beachside Golden Mile of Marbella, you would struggle to find something for less than 650,000€.

However, we are now witnessing a surge of new-build developments that are providing some very interesting purchasing prospects. The first to grab the attention of local and international investors alike was Bahia Beach. It re-launched the first phase of previously distressed properties back to the market in 2012. These highly luxurious beachfront apartments and penthouses on the New Golden Mile had originally been priced at between 500,000€ - 900,000€. All of the properties and surrounding facilities were re-conditioned and re-marketed with 70% discounts from their original cost. Therefore, it was no surprise that the entire first phase of 113 properties sold out in only a fortnight –an unprecedented occurrence in a still delicate economy.

The second phase of Bahia Beach is now available. And though the prices have increased to match a steadier economy, they still offer some of the best opportunities with new 1-3 bed apartments and penthouses, located in a 5-star neighbourhood from only 206,000€. This is probably one of the best sales opportunities available right now.More recently, American Investment Fund, RCS–Spain has also launched a stunning newly redeveloped resort on the New Golden Mile near to the exclusive leisure complex, Laguna Village. Golden Beach is a completely unique resort with unbeatable panoramic views across to Gibraltar and Africa. Similar to Bahia Beach, the more economical Golden Beach properties are being snapped up quickly so we urge investors to act quickly.Also situated along the New Golden Mile is Horizon Beach. The same developer who sold 114 off-plan apartments in 2013 in just 11 months brings these beautiful apartments to market. Horizon Beach is a tranquil collection of just 36 apartments and penthouses with an infinity pool and direct access to the beach. Prices start at 300,000€. We do not expect them to be available for long.

Beachfront locations will always be the height of demand in Marbella and space is running out. If you’re looking for a new build property with sea views, we recommend that you act quickly to make the most of these excellent opportunities.

For more information on any of Pia’s preferred properties, view www.blusuncosulting.com or call Pia directly: +34 667 634 301Pia Karström runs Blu Sun Consulting – a Swedish real estate agency based in Benahavís, Marbella.