Wednesday, August 27, 2014

Din Svenska fastighets Mäklare på Costa del Sol

Fastighets marknaden i Marbella vänder, ta chansen nu och var med på uppgången!
Vi ger professionell service, utnyttja vår expertis vid köp av Lyxiga Lägenheter, Radhus & Villor
Vi känner marknaden, vi erbjuder de mest exklusiva och attraktiva fastigheter som är till salu till bäst priser!
Välkommen att kontakta BluSun PROPERTY Consulting Tel:+34-667634301


Friday, August 15, 2014

Blu Sun Consulting besöker nybyggda fastigheter, Costa del Sol

Blu Sun Consulting har alltid gjort en mycket speciell insats för att vara bland de första som får veta om nya komplex på hela Costa del Sol. Inte nog med att nya komplex erbjuder en helt fräsch, obebodd fastighet för köparen men anläggningarna är ofta av en högre standard än de som byggdes under tidigare år och - om investeraren har möjlighet att agera snabbt - så finns det ofta möjligheter att få ett bättre pris strax före eller strax efter utvecklaren har lanserat projektet. 

Till exempel många av våra kunder säkrade framgångsrika investeringar förra året efter att ha köpt i Cortijo Diana innan det var så allmänt känd.

Inom bara några månader kunde de se jämförbara fastigheter som köps inom resorten till ett ökat pris på 30.000 €! En ganska stor prestation i dagens tuffa marknad! 
I dag ser vi ett antal utvecklare vakna upp med fler möjligheter att komma ut till marknaden. Här är vårt topp urval av de nybyggda fastigheterna som nu är tillgängliga. Och med utländska köpare som utgör minst hälften av inköpen på fastighetsmarknaden i hela Spanien, är skandinaver i en stark position för att göra några stora investeringar innan priserna börjar stiga igen. 


Detta är en av de dyrare off plan komplexen för att nå marknaden, men med en så ansedd byggföretag och ett utmärkt läge, säljs fastigheterna snabbt. Inom de första 6 månaderna av försäljningen, har priserna redan ökat för de 2 & 3 sovrum lägenheter och takvåningar 3 gånger! 
Förvånansvärt mycket få fastigheter på hela Costa del Sol är verkligen stranden och detta är en av de enda komplex som erbjuder nybyggnation inom sekunder från den gyllene sanden. 
Detta är ett riktigt lyxigt komplex på en av de mest bekväma platser som Costa del Sol har att erbjuda. Inte bara är det inom räckhåll från stranden, men det har också bra kommunikationer med tåg länk direkt från flygplatsen. Fastigheten är vacker och fastigheterna är rymliga med fantastisk utsikt. Vi förväntar oss inte de lägre priserna ska vara tillgängliga så länge till - speciellt inte med bara en reservation på 6000€. 
Utvecklaren hävdar att år av forskning har gått åt för att finslipa designen för dessa 3 och 4 rums lägenheter och vi kan tro det. De har strategiskt planerat att passa kraven för skandinaviska köpare (med ett skandinaviskt team) med stor uppmärksamhet på detaljer, energieffektivitet, högteknologiska inredningar och extremt stora terrasser. Anläggningen går inte att jämföra med något annat, bl a har den en vinbodega, uppvärmd inomhuspool, spa och gym, turkiskt bad, bastu och transferbuss. Det har rapporterats att svenskar köpt 600 fastigheter över hela Costa del Sol förra året och norrmännen 450. Dessa siffror är förväntas klart att växa under 2014 Vi uppmanar våra kunder att få de bästa erbjudandena genom att titta på nybyggda fastigheter tillgängliga för Marbella marknaden, just nu! 

För mer information om någon av Pias rekommenderade fastigheter, titta in på www.blusunconsulting.com eller ring Pia direkt: +34 667 634 301 

Wednesday, August 13, 2014

Blu Sun Consulting visits New Build Properties, Costa del Sol

 Blu Sun Consulting has always made a very special effort to be amongst the first to know of any new developments across the Costa del Sol. Not only do new developments offer a completely fresh, unlived-in property for the buyer but the facilities are often of a higher standard than those built in previous years and – if the investor is able to act quickly – there are often opportunities to grab a better rate shortly before or soon after the developer has launched the project.

For example, many of our clients secured successful investments last year having purchased in CortijoDiana before it was so widely known.

Within just a matter of months they were able to see comparable properties being purchased within the resort at an increased price of 30,000 €! Quite an achievement in today’s tough market!

Today, we see a number of developers waking up with more opportunities coming to market. Here is our top pick of the newly built properties now available. And with foreign buyers making up at least half of the property market purchases across the whole of Spain, Scandinavians are in a strong position to make some great investments before prices begin to rise again.This is one of the more expensive off-plan developments to hit the market but with such a reputable developer and a prime position, the properties are selling fast. Within the first 6 months of sales, they have already increased the rates of the 2 & 3 bedroom apartments and penthouses 3 times!
Surprisingly, very few properties across the Costa del Sol are truly beach front and this is one of the only developments offering new builds within seconds of the golden sands.

This is a truly luxurious complex in one of the most convenient locations that the Costa del Sol has to offer. Not only is it within very easy reach of the beach but it also enjoys great transport connections with a train link direct from the airport. The property styling is sumptuous and the builds are spacious with great views. We don’t expect the lower prices to be available for long – especially with just a 6000€ reservation deposit requirement.

The developer claims that years of research have gone into perfecting these 3 and 4 bedroom apartment designs and we can believe it. They have been strategically planned to suit the requirements of Scandinavian buyers (with a Scandinavian development team) with great attention to detail, energy efficiency, high tech fittings and extremely large terraces. Facilities are second-to-none with a wine bodega, heated indoor pool, spa & fitness centre, Turkish bath, sauna and shuttle bus service.


It is reported that the Swedish purchased 600 properties across the Costa del Sol last year and the Norwegians 450. These numbers are clearly expected to grow during 2014. We urge our clients to get the very best deals by viewing the new build properties available to the Marbella market, right now!For more information on any of Pia’s preferred properties, view www.blusunconsulting.com or call Pia directly: +34 667 634 301